Yıl: 2013 Ay: 12 Cilt: 19 Normal Sayı 3
Editörden
Editörden
Orijinal Makale
Osteoporozda Depresyon ve Yaşam Kalitesine Etkisi
Şule Şahin Onat,
Sibel Ünsal Delialioğlu,
Seda Biçer,
Sumru Özel
Doi: 10.4274/tod.25238
Fibromiyalji Sendromu Olan Hastalarda Seksüel Disfonksiyonun Değerlendirilmesi
Rahime Nur Ülker,
Tuncay Çakır,
Soner Yalçınkaya,
Ümit Seçil Demirdal,
Naciye Füsun Toraman
Doi: 10.4274/tod.29981
Yaşlı Bireylerde Sosyodemografik Özellikler ve Kognitif Fonksiyonların Yaşam Kalitesine Etkisi
Şule Şahin Onat
Doi: 10.4274/tod.69875
Osteoporoz Risk Faktörlerinin Kemik Mineral Yoğunluğuyla İlişkisi
Şule Şahin Onat,
Sibel Ünsal Delialioğlu,
Sumru Özel
Doi: 10.4274/tod.92905
Derleme
Osteoporotik Yaşlılarda Denge Bozukluğu
Şule Şahin Onat,
Zuhal Özişler,
Kurtuluş Köklü
Doi: 10.4274/tod.76376
Lomber Faset Sendromu
Fatih Baygutalp,
Kazım Şenel
Doi: 10.4274/tod.36036
Olgu Sunumu
Akut Kompartman Sendromunun Nadir Görülen Bir Sebebi: Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi
Özlem Yılmaz Taşdelen,
Hatice Bodur,
Meryem Dedeoğlu,
Ümit Gafuroğlu
Doi: 10.4274/tod.94695
Yaşlılıkta Görülen Destrüktif Osteoartrit: Olgu Sunumu
Canan Çelik,
Asiye Mukaddes Erol,
Şeniz Akçay Yalbuzdağ,
Banu Karabulut
Doi: 10.4274/tod.2486
Diğer
2013 Hakem Dizini
2013 Konu Dizini
2013 Yazar İndeksi
2014 © Galenos Yayınevi | Her Hakkı Saklıdır. Gizlilik Bildirimi | Erişilebilirlik