Yıl: 2014 Ay: 4 Cilt: 20 Normal Sayı 1
Editörden
Editörden
Orijinal Makale
Postmenapozal Osteoporotik Kadınlarda Fibromiyalji Sıklığı ve İlişkili Risk Faktörlerinin Belirlenmesi (Ön Çalışma)
Sibel Özbudak Demir,
Sibel Ünsal Delialioğlu,
Sumru Özel,
Şule Şahin Onat
Doi: 10.4274/tod.87587
Postmenopozal Osteoporozlu Hastalarda Sırt Ağrısının Yaşam Kalitesi, Uyku Kalitesi ve Depresyon Üzerine Etkisi
Sema Haliloğlu,
Hülya Uzkeser,
Afitap İçağasioğlu
Doi: 10.4274/tod.35229
Romatoid Artrit Tedavisinde Akuaterapinin Etkinliği
Tuncay Çakır,
Fatma Deniz Evcik,
Volkan Subaşı,
İlknur Yiğit Gökçe,
Vural Kavuncu
Doi: 10.4274/tod.08760
Gonartroz Tedavisinde Kısa Dalga Diatermi ve Ultrason Tedavi Etkinliğinin Karşılaştırılması
Banu Sarıfakıoğlu,
Aliye Yıldırım Güzelant,
Erkan Özduran
Doi: 10.4274/tod.73636
FRAX® Türkiye Modeli Yeterli mi? Türk Toplumunda FRAX® ile Osteoporotik Kırık Riski Analizi
Ahmet Aslan,
Mehmet Nuri Konya,
Şule Yağcı,
Özgür Karakoyun
Doi: 10.4274/tod.28247
Olgu Sunumu
Pospartum Spinal Osteoporoz: Bel Ağrısında Sıra Dışı Bir Neden
Damla Cengiz,
Eda Gürçay,
Öznur Ecerkale,
Alev Çevikol,
Ajda Bal Hastürk,
Aytül Çakcı
Doi: 10.4274/tod.95967
Multiple Sklerozlu Hastada Spastisite ile Karışabilecek Femur Başı Avasküler Nekrozu: Olgu Sunumu
Fatih Baygutalp,
Işılay Işık,
Kazım Şenel
Doi: 10.4274/tod.03264
Kadmiyum Maruziyetine Bağlı Osteoporoz
Mustafa Turgut Yıldızgören,
Timur Ekiz,
Ali Erdem Baki,
Engin Tutkun
Doi: 10.4274/tod.64936
Gebelik ile İlişkili Osteoporoz: Beş Yıl Takipli Bir Olgu Sunumu
Beyhan Eren,
Özün Bayındır,
Gülseren Akyüz
Doi: 10.4274/tod.08108
Kas-İskelet Sistemi Tümörlerinin Tanısında Ağrının Karakterinin Önemi: Olgu Sunumu
Şule Şahin Onat,
Neşe Özgirgin
Doi: 10.4274/tod.30592
Kanat Skapula: Bir Etyoloji, İki Farklı Sinir
Aliye Yıldırım Güzelant,
Ayşe Banu Sarıfakıoğlu,
Ufuk Emre,
Aysun Ünal
Doi: 10.4274/tod.84803
2014 © Galenos Yayınevi | Her Hakkı Saklıdır. Gizlilik Bildirimi | Erişilebilirlik